Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό τον ιστότοπο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για:

  • τη διαχείριση της συμμετοχή σας στην Εθνική Φάση του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής (ΕΔΣ).
  • την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, αλλά μόνο για ζητήματα που σχετίζονται με τον διαγωνισμό.
  • την παραγωγή ανώνυμων στατιστικών σχετικά με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
  • Με τη συγκατάθεσή σας (σημειώνεται στη φόρμα εγγραφής), το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δηλώνετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενημερωθείτε για τη διοργάνωση μελλοντικών ΕΔΣ. Διαχειριστές των δεδομένων είναι η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (Μιχαήλ Καραολή, 1444 Λευκωσία, Κύπρος) και η Στατιστική Υπηρεσία Ισπανίας (Pº Castellana 183, 28046 Madrid – Spain).

    Η όποια επεξεργασία δεδομένων γίνεται μέσω της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου και μεταφορά μόνο προς την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), στα πλαίσια της διεξαγωγής της Ευρωπαϊκής Φάσης και αφορά μόνο τις ομάδες που θα συμμετάσχουν σε αυτήν.

    Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται σε ένα διακομιστή της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ισπανίας, για περίοδο δύο χρόνων, με εξαίρεση τις διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των συμμετεχόντων που θα δηλώσουν τη συγκατάθεσή τους για να λαμβάνουν ενημέρωση για τη διοργάνωση μελλοντικών ΕΔΣ. Σε αυτή την περίπτωση, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα αποθηκεύεται εκτός εάν δηλωθεί διαφορετικά.

    Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (για πρόσβαση, διόρθωση, ακύρωση, εναντίωση στα δεδομένα και τυχόν άλλα δικαιώματα που περιέχονται στους ισχύοντες νόμους για την προστασία των δεδομένων) μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο ikypridakis@cystat.mof.gov.cy.